Paragrafusjel Paragrafusjel

Hegedüsné dr. Turóczi Valéria

ügyvéd

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Állam- és Jogtudományi Karán, Budapesten szereztem meg jogász diplomámat 1999. évben „cum laude” minősítéssel.

A Nagykátai Járásbíróságon helyezkedtem el fogalmazóként, 2006-ban tettem le a jogi szakvizsgát, polgári jog és polgári eljárásjog tárgyból „dicsérettel”. Titkári kinevezésemet követően a polgári jog mellett büntetőjogi, szabálysértési jogi, végrehajtási jogi területeken szereztem gyakorlatot. 2008-tól polgári ügyszakos bíróként dolgoztam.

Bírói referádám szinte a teljes polgári jogot átölelte:

Peren kívüli eljárások körében:

2020. január 1-én döntöttem akként, hogy - a jogászi hivatás másik nagy területén - ügyvédként folytatom a pályafutásomat. Meggyőződésem, hogy napjainkban az ügyfeleknek egyre nagyobb szükségük van segítségre a jog útvesztőiben történő eligazodáshoz; igény van a felkészült, precíz, pontos és főképp lelkiismeretes munkát végző, az embereket segítő ügyvédekre.