Paragrafusjel Paragrafusjel

Hegedüsné dr. Turóczi Valéria

ügyvéd

A megbízási díj

Az ügyvédi megbízási díj az ügyfél és az ügyvéd szabad megállapodásának tárgya. Összegét az ügyfél minden esetben előre megismeri, az ügyvédi megbízási szerződés csak az ügyvédi megbízási díj elfogadását követően kerül írásbafoglalásra. Mértéke attól függ, hogy az ügy mennyire bonyolult, összetett, milyen tárgyértékű, ellátásához milyen mértékű ügyvédi felelősség tartozik. A bírósági és hatósági eljárások esetén az előre fizetendő megbízási díj egyéni megállapodás tárgya. Állandó megbízás esetén lehetőség van arra, hogy az ügyvédi díj kedvezőbb összegben, egyedileg kerüljön meghatározásra!

Jogi tanácsadás minden ügytípusban minden megkezdett fél óra után 9000 Ft összegben kerül kiszámlázásra. Jogi tanácsadásért azonban csak abban az esetben kell díjat fizetni, ha az ügyfél egyéb szolgáltatást, pl.: okiratok, szerződések elkészítését, képviseletet, stb., nem vesz igénybe, mert ebben az esetben az üggyel összefüggő jogi tanácsadás ingyenes, az összeg beépül a későbbi megbízási díjba.

Az ügyvédi írásbeli felszólítás díja megbízás esetén szintén beépül a megbízási díjba.

Ingatlanokhoz kapcsolódó szerződések (adásvétel, ajándékozás, tartási szerződés, csere, stb.):

Az ügyvédi megbízási díj ebben az ügytípusban az ügylet tárgyát képező ingatlan, vagy az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog vételárához, illetve forgalmi értékéhez igazodik, és magában foglalja valamennyi szükséges okirat elkészítését és ügyvédi ellenjegyzését, továbbá a teljes körű jogi tanácsadást, valamint a földhivatal előtti teljes körű eljárást, a tulajdoni lap beszerzésétől az új tulajdonos tulajdonjogának bejegyzéséig.

Cégügyek:

A cégalapítás (Kft., Bt., Kkt.), társasági szerződések elkészítése, módosítása esetében az ügyvédi megbízási díj tartalmazza valamennyi szükséges okirat elkészítését, ellenjegyzését, 5db aláírási címpéldányt, a cégbírósági képviseletet.

Házassági bontóperek, házastársi-, élettársi vagyonmegosztás, szülői felügyeleti jog gyakorlása, gyermektartásdíj, kapcsolattartás

Munkaviszonnyal, közalkalmazotti, szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos ügyek:

Hagyatéki ügyek:

Egyéb magánjogi ügytípusok

Szerződések, szerződésekből fakadó igények érvényesítése, kártérítési igények, tartozások, követelések érvényesítése, a közös tulajdonnal összefüggő ügyek, végrehajtási eljárással kapcsolatos ügyek. Közigazgatási ügytípusok (önkormányzatok és államigazgatási szervek előtti), valamint az egyéb polgári peres és nem peres (pl. végrehajtási) eljárások.

Az ügyvéd részére fizetendő összeg az alábbi táblázatban tekinthető át:

ÜGYVÉDI MUNKADÍJ KÖLTSÉGEK, KÉSZKIADÁSOK
%-os mértékben meghatározott díj Fix óradíj okiratok beszerzésének költsége illetékek, eljárási díjak utazási költségek
pl.: ingatlan adásvétele, ajándékozása cégeljárásban, cégalapításkor, módosításkor előre térítendő előre térítendő előre térítendő

az ügyvéd működési költségeinek fedezetére szolgál, amit az ügyvédnek minden hónapban fizetnie kell:

 • kamarai tagdíj
 • biztosítási díj
 • elektronikus aláírás előfizetés
 • jövedelemadó
 • jogtár szolgáltatás
 • ingatlan-nyilvántartás szolgáltatás
 • (TAKARNET)

az ügyvéd működési költségeinek fedezetére szolgál, amit az ügyvédnek minden hónapban fizetnie kell:

 • kamarai tagdíj
 • biztosítási díj
 • elektronikus aláírás előfizetés
 • jövedelemadó
 • jogtár szolgáltatás
 • ingatlan-nyilvántartás szolgáltatás
 • (TAKARNET)
ezeket a díjakat az ügyvédnek ki kell fizetnie a szolgáltatást végző szervnek illeték vagy díj formájában
 • bírósági illetékek
 • földhivatali illetékek
 • közigazgatási illetékek
 • közjegyzői munkadíjak
Amennyiben az ügyvédnek a székhelyén kívül kell tevékenységet végeznie, ebben az esetben utazási költség térítésre tarthat igényt. (bíróságokon, közjegyzőnél, földhivataloknál, ellenérdekű ügyfél székhelyén, jogi képviselője székhelyén történő megjelenéssel összefüggésben keletkezett költségek. (tömegközlekedés költsége, vagy személygépkocsival történő megközelítés) Opel Insignia 1400 cm3 benzin a NAV üzemanyag elszámolási szabályai szerint